تهران – ایرنا – سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: آتش سوزی محله ناصرخسرو در خیابان صوراسرافیل به دلیل حضور سریع نیروهای آتش‌نشان مصدوم و تلفات نداشت. منبع
تهران – ایرنا – سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: آتش سوزی محله ناصرخسرو در خیابان صوراسرافیل به دلیل حضور سریع نیروهای آتش‌نشان مصدوم و تلفات نداشت.منبع