به گزارش خبرنگار مهر، دلار در بازار متشکل ارزی به ۴۴,۷۶۰ تومان رسیده و در صرافی‌ها نیز به قیمت ۴۵,۲۰۰ تومان رسید، یورو نیز در بازار متشکل ارزی ۴۷,۷۵۰ تومان رسیده و در صرافی‌ها نیز به قیمت ۴۳,۲۳۲ تومان معامله شد. منبعبه گزارش خبرنگار مهر، دلار در بازار متشکل ارزی به ۴۴,۷۶۰ تومان رسیده و در صرافی‌ها نیز به قیمت ۴۵,۲۰۰ تومان رسید، یورو نیز در بازار متشکل ارزی ۴۷,۷۵۰ تومان رسیده و در صرافی‌ها نیز به قیمت ۴۳,۲۳۲ تومان معامله شد.منبع