معاونت آموزشی وزارت بهداشت شرایط جدید تودیع وثیقه برای طرح و هزینه آزاد سازی مدارک فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی را تعیین کرد. به گزارش پناه مردم، شرایط جدید تودیع وثیقه برای طرح هزینه آزادسازی مدارک فارغ التحصیلان در سه رشته دندانپزشکی، پزشکی و داورسازی ،در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی اعلام شد. […]

معاونت آموزشی وزارت بهداشت شرایط جدید تودیع وثیقه برای طرح و هزینه آزاد سازی مدارک فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی را تعیین کرد.

به گزارش پناه مردم، شرایط جدید تودیع وثیقه برای طرح هزینه آزادسازی مدارک فارغ التحصیلان در سه رشته دندانپزشکی، پزشکی و داورسازی ،در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی اعلام شد.

بر این اساس، فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و دندانپزشکی در دوره دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد، دوره های شبانه، شعب بین الملل و دانشگاه های دولتی باید مبلغ ۳ میلیارد ریال برای وثیقه اختصاص بدهند و مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز هر سال به ازاء خدمت طرح از مبالغ وثیقه کسر می شود.

همچنین فارغ التحصیلان رشته داروسازی دوره دکتری حرفه ای نیز باید وثیقه ای به ارزش ۲/۵ میلیارد ریال در دانشگاه آزاد، دوره شبانه و شعب بین الملل بپردازند. مبلغ سه میلیارد ریال نیز برای فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی تعیین شده است و مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز هر سال به ازاء خدمت طرح از مبالغ وثیقه کسر می شود.

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد، دوره های شبانه، شعب بین الملل و دانشگاه های دولتی باید مبلغ ۲/۵ میلیارد ریال وثیقه بپردازند و یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال نیز هر سال به ازاء خدمت طرح از مبالغ وثیقه کسر خواهد شد.

این مبلغ برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته های علوم پزشکی در دانشگاه آزاد، دوره شبانه، شعب بین الملل و دانشگاه های دولتی ۲ میلیارد ریال تعیین شده است که مبلغ یک میلیارد ریال نیز هر سال به ازاء خدمت طرح از مبالغ وثیقه کسر می شود.

فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی در دوره کاردانی دانشگاه آزاد، دوره شبانه، شعب بین الملل لازم است مبلغ یک میلیارد ریال وثیقه بپردازند وفارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی نیز مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال وثیقه قرار بگذارند این گروه از فارغ التحصیلان نیز هزینه کسر مبلغ از طرحشان در هر سال متناسب با زمان ایفای تعهدات لحاظ خواهد شد.

بر اساس این تصمیم جدید وزارت بهداشت مبلغ وثیقه برای رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی از ۸۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان همچنین وثیقه رشته داروسازی به ۲۵۰ میلیون تومان و کارشناسی ارشد به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و بنا به اعلام وزارت بهداشت از سال ۱۴۰۱ بر اساس تورم، مبلغ وثیقه افزایش پیدا خواهد کرد.