پویش دوچرخه سواری در بخش خاوران وقیام دشت شروع به فعالیت نمود

 به گزارش مهدی کیان خبرنگار پناه مردم نیوز هیات دوچرخه‌سواری بخش خاوران که در دوران کرونا کم فعالیت بوده است اکنون تحت عنوان پویش دوچرخه سواری پنجشنبه های بی دود به فعالیت اقدام نموده است . اهالی قیامدشت از این پویش استقبال نمودند و در آن شرکت کردند.بهزاد فتحی مربی رشته دوچرخه سواری زیرنظرفدراسیون دوچرخه سواری استان تهران در مصاحبه با مهدی کیان خبرنگار پناه مردم نیوز اظهار داشت در ایام کرونا فعالیت  نداشتیم اماالان این پویش پنجشنبه هرهفته اجراشده ونیزبه شرکت کنندگان طبق قرعه کشی جوایزی اهدا می شودو استعدادهای این رشته ورزشی شناسایی می شوند