تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح اتقان(طرح آموزش و توانمندسازی معلمان ابتدایی در حوزه قرآن) در پنج استان کشور آغاز به کار کرده و گزارشات مربوط به این فرآیند را دریافت می‌کنیم. منبع
تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح اتقان(طرح آموزش و توانمندسازی معلمان ابتدایی در حوزه قرآن) در پنج استان کشور آغاز به کار کرده و گزارشات مربوط به این فرآیند را دریافت می‌کنیم.منبع