عملیات ساخت بیمارستان تخصصی مادر و کودک بجنورد، همراه سرا و مرکز تصویربرداری دیجیتال بیمارستان امام علی (ع) بجنورد و دستگاه ام آر آی پیشرفته بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد، در سفر معاون درمان وزارت بهداشت به این شهرستان، آغاز، افتتاح و راه اندازی شد. منبع
عملیات ساخت بیمارستان تخصصی مادر و کودک بجنورد، همراه سرا و مرکز تصویربرداری دیجیتال بیمارستان امام علی (ع) بجنورد و دستگاه ام آر آی پیشرفته بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد، در سفر معاون درمان وزارت بهداشت به این شهرستان، آغاز، افتتاح و راه اندازی شد.منبع