تهران- ایرنا- سخنگوی اورژانس کشور از آمادگی این سازمان برای انتقال وزیر ورزش و جوانان برای ادامه روند درمان به تهران خبر داد. منبع
تهران- ایرنا- سخنگوی اورژانس کشور از آمادگی این سازمان برای انتقال وزیر ورزش و جوانان برای ادامه روند درمان به تهران خبر داد.منبع