آموزش اجرای احکام در فضای سامانه سمپ دومین جلسه آموزشی با موضوع ” آموزش اجرای احکام در فضای سامانه سمپ ” در تاریخ 1402/12/23 برای مدیران و کارشناسان دفاتر نمایندگی ‌های دیوان عدالت اداری در استان‌ها به صورت آموزش مجازی (برخط ) و با همکاری ادارات کل دبیرخانه مرکزی و امور استان ها […]


آموزش اجرای احکام در فضای سامانه سمپ

دومین جلسه آموزشی با موضوع ” آموزش اجرای احکام در فضای سامانه سمپ ” در تاریخ 1402/12/23 برای مدیران و کارشناسان دفاتر نمایندگی ‌های دیوان عدالت اداری در استان‌ها به صورت آموزش مجازی (برخط ) و با همکاری ادارات کل دبیرخانه مرکزی و امور استان ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار گردید. منبع