حجت الاسلام محمد باقر ابراهیمی معاون فرهنگی و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در حاشیه سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، اقدمات یک ساله قرآنی این وزارتخانه در حوزه قرآنی را تشریح کرد. منبع


حجت الاسلام محمد باقر ابراهیمی معاون فرهنگی و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در حاشیه سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، اقدمات یک ساله قرآنی این وزارتخانه در حوزه قرآنی را تشریح کرد.منبع