آئین رونمایی از کتاب «سیطره» خاطرات هفت‌سال نفوذ «نادر کیانی» از نیروهای انقلابی ایران به‌قلب گروهک کومُله، ۲۹ شهریور با حضور وزیر اطلاعات و کیانوش گلزار راغب نویسنده کتاب برگزار شد. منبع


آیین رونمایی از کتاب سیطره

آئین رونمایی از کتاب «سیطره» خاطرات هفت‌سال نفوذ «نادر کیانی» از نیروهای انقلابی ایران به‌قلب گروهک کومُله، ۲۹ شهریور با حضور وزیر اطلاعات و کیانوش گلزار راغب نویسنده کتاب برگزار شد.منبع