قانون احزاب تغییر نخواهد کرد

حدادی نماینده ساوجبلاغ در پاسخ به سردبیر پناه مردم   

اینجانب اخیرا در وبسایت نشریه رنجنامه ای را برای اعتراض به  قانون احزاب منتشر نمودم که امیداست راه گشای تغییر قانون احزاب مصوب۱۳۹۵باشد.فلذا اخیرا برای پیگیری ماجرا واینکه آیا قانون احزاب تغییر خواهد کرد یانه؟مواجه با پاسخ چند کلمه ای یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس با این مضمون شدم که:(( خیر قانون احزاب قبلا تصویب شده است))؟!

  • منبع خبر : مهدی کیان