با حضور دکتر عین‌اللهی برگزار شد؛ گردهمایی اساتید ‌و اعضای هفتادمین آزمون سراسری دانشنامه تخصصی و سی ‌‌و هفتمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی/قدردانی از اعضای برجسته بوردهای تخصصی گردهمایی اساتید ‌و اعضای هفتادمین آزمون سراسری دانشنامه تخصصی و سی ‌‌و هفتمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی چهارشنبه شب (یکم شهریورماه) در تهران با حضور دکتر […]


با حضور دکتر عین‌اللهی برگزار شد؛

گردهمایی اساتید ‌و اعضای هفتادمین آزمون سراسری دانشنامه تخصصی و سی ‌‌و هفتمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی/قدردانی از اعضای برجسته بوردهای تخصصی

گردهمایی اساتید ‌و اعضای هفتادمین آزمون سراسری دانشنامه تخصصی و سی ‌‌و هفتمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی چهارشنبه شب (یکم شهریورماه) در تهران با حضور دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

به گزارش وبدا، در این مراسم از اعضای برجسته بوردهای تخصصی با حضور دکتر زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر سید حمید جمالدینی، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و دکتر سیدمرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تقدیر شد.منبع