بر مبنای آخرین نتایج اعلام شده از سوی پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI)، نام دکتر خلیل فقیهی، استاد تمام گروه شیمی دانشگاه اراک در فهرست ۲ درصد شیمیدان‌های برجسته دنیا قرار گرفته است

م خلیل فقیهی، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک در میان دو درصد دانشمند شیمی برتر در جهان قرار گرفت.

بر مبنای آخرین نتایج اعلام شده از سوی پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI)، نام دکتر خلیل فقیهی، استاد تمام گروه شیمی دانشگاه اراک در فهرست ۲ درصد شیمیدان‌های برجسته دنیا قرار گرفته است.

🔹معیار انتخاب پژوهشگران برتر در حوزه شیمی، استناد به مقالات چاپ شده و شاخص‌های h-index است که بر مبنای این پارامترها فهرست دانشمندان مرتب سازی و سپس دو درصد برتر آن در حوزه‌های مختلف انتخاب و معرفی می‌شوند.

🔹انتخاب استادان این دانشگاه در لیست محققان برجسته دنیا سبب استوار شدن مرجعیت علمی دانشگاه اراک در منطقه و ترغیب پژوهشگران و دانشجویان جوان دانشگاه به کارهای پژوهشی می‌شود.

🔹شهریور ماه امسال نیز در رتبه‌بندی جدید دانشگاه‌های کشور که از سوی پایگاه استنادی جهان اسلام اعلام شد برای اولین بار دانشگاه اراک جز ۱۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : اراک خبر