سومین تمرین مشترک امداد هوایی کلانشهر تهران با سناریوی بحران زلزله فرضی به بزرگی ۷ ریشتر صبح امروز با حضور دستگاه ها و مقامات مسئول برگزار شد، این مانور با اعلام شهردار تهران و با رمز یاحسین آغاز شد. منبع


سومین تمرین مشترک امداد هوایی کلانشهر تهران با سناریوی بحران زلزله فرضی به بزرگی ۷ ریشتر صبح امروز با حضور دستگاه ها و مقامات مسئول برگزار شد، این مانور با اعلام شهردار تهران و با رمز یاحسین آغاز شد.منبع