دادستان عمومی و انقلاب ماهشهر از اشتغال ۸۶ مددجو در کارگاه‌های زندان این شهرستان خبر داد و آن را زمینه‌ای برای بازگشت زندانیان به یک زندگی سالم برشمرد. منبع
دادستان عمومی و انقلاب ماهشهر از اشتغال ۸۶ مددجو در کارگاه‌های زندان این شهرستان خبر داد و آن را زمینه‌ای برای بازگشت زندانیان به یک زندگی سالم برشمرد.منبع