با توجه به اينكه پرداخت هزينه نام‌نويسي به‌صورت اينترنتي انجام مي‌شود، متقاضیان لازم است با استفاده از كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آن‌ها فعال است، با مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني مذكور و پرداخت مبلغ 22/900/000 ريال (دو ميليون و دويست و نود هزار تومان) به‌عنوان وجه نام‌نويسي، نسبت به دريافت اطلاعات كارت […]


با توجه به اينكه پرداخت هزينه نام‌نويسي به‌صورت اينترنتي انجام مي‌شود، متقاضیان لازم است با استفاده از كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آن‌ها فعال است، با مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني مذكور و پرداخت مبلغ 22/900/000 ريال (دو ميليون و دويست و نود هزار تومان) به‌عنوان وجه نام‌نويسي، نسبت به دريافت اطلاعات كارت اعتباري (شماره سريال 12 رقمي) اقدام نمايند. 

یادآوری مهم: متقاضيان شركت در حوزه‌هاي امتحاني خارج از كشور، بايد كارت اعتباري مربوط به نام‌نویسی را از طريق مركز آموزش زبان فارسی حوزه‌هاي امتحاني خارج از كشور، تهيه نمايند.

آزمون سنجش استاندارد مهارت‌هاي زبان فارسي (سامفا – سامفاي دانشگاهي) منحصراً در سطح دانشگاهی (آكادميك) و شامل بخش‌هاي شنيداري، خوانداري، نوشتاري و گفتاري بوده كه مهارت متقاضیان در اين بخش‌ها سنجيده خواهد شد.

آزمون مذكور در روز جمعه مورخ 1402/10/22 (22 دی ماه سال 1402 شمسي برابر با 12 ژانويه سال 2024 ميلادي و 29 جمادي‌الثاني سال 1445 قمري) هم‌زمان با حوزه‌هاي داخل كشور در حوزه‌ امتحاني خارج كشور در کشور عراق برگزار خواهد شد. لازم به توضیح است که این آزمون در حوزه‌های داخل کشور بصورت الکترونیکی و در حوزه خارج از کشور به روش قبلی (مبتنی بر کاغذ) برگزار خواهد شد.

تعیین شهر (برای متقاضیان داخل کشور) و یا کشور (برای متقاضیان خارج از کشور) برای برگزاری آزمون منوط به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان در زمان نام‌نویسی خواهد بود.

 منبع