پيرو انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) آزمون ورودي مقطع دكتري (Ph.D.) نيمه‌متمركز سال 1403 در تاريخ 1403/01/28 و اطلاعيه‌هاي تاريخ‌ 2 و 5 و 8 اردیبهشت ماه 1403، ضمن اعلام رشته‌محل‌های جدید، تغییر ظرفیت و یا حذف برخی رشته‌محل‌ها به شرح فايل پيوست مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته و اطلاعیه‌های اصلاحی آن، […]پيرو انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) آزمون ورودي مقطع دكتري (Ph.D.) نيمه‌متمركز سال 1403 در تاريخ 1403/01/28 و اطلاعيه‌هاي تاريخ‌ 2 و 5 و 8 اردیبهشت ماه 1403، ضمن اعلام رشته‌محل‌های جدید، تغییر ظرفیت و یا حذف برخی رشته‌محل‌ها به شرح فايل پيوست مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته و اطلاعیه‌های اصلاحی آن، به اطلاع داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (1403/02/10) براي انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند، ترتيبي اتخاذ شده‌ است که بتوانند تا پايان روز چهارشنبه به‌‌تاريخ 1403/02/12 نسبت به ویرایش و ثبت رشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند. 

لذا داوطلبان، ضرورت دارد پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته، اطلاعيه‌هاي مذکور و اين اطلاعيه، در صورت نیاز در مهلت در نظر گرفته شده مذکور به درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به بروزرسانی فهرست رشته‌محل‌هاي انتخابي خود اقدام کنند.

در ضمن آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به انتخاب كدرشته‌محل‌هاي تحصيلي اقدام کرده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل تا تاریخ 1403/02/12، نسبت به ویرایش فهرست رشته‌محل‌هاي انتخابي خود اقدام کنند. 


برای مشاهده سری چهارم اصلاحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دكتري 1403 اینجا را کلیک کنید
 منبع