پيرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته مقطع کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1402 به تاريخ 1402/03/28، و اطلاعيه اصلاحات آن به تاريخ 1402/05/29، ضمن اعلام تغییرات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته به شرح جداول ذيل (اصلاحات، رشته‌محل‌هاي جديد و …) به اطلاع می‌رساند داوطلبان می‌توانند تا روز شنبه 1402/06/04، با توجه به […]


پيرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته مقطع کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1402 به تاريخ 1402/03/28، و اطلاعيه اصلاحات آن به تاريخ 1402/05/29، ضمن اعلام تغییرات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته به شرح جداول ذيل (اصلاحات، رشته‌محل‌هاي جديد و …) به اطلاع می‌رساند داوطلبان می‌توانند تا روز شنبه 1402/06/04، با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته و تغییرات آن در اين اطلاعيه نسبت به «ویرایش فهرست انتخاب رشته‌محل‌ها» و «اطلاعات ثبت‌نامی» خود اقدام کنند.

ضمناً داوطلبانی که براساس اطلاعیه‌های تاریخ 1402/05/03 و 1402/05/29 متقاضی ثبت‌نام و انتخاب رشته، در رشته‌هاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كل دوره كارداني) هستند، لازم است علاوه بر مندرجات دفترچه راهنمای ثبت‌نام، به اصلاحات اعلام شده در این اطلاعیه نیز توجه لازم داشته باشند.


برای مشاهده جدول اصلاحات و رشته محل های جدید لطفا اینجا را کلیک نمایید.

 منبع