به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال 1403 (نوبت اول) شهرستان زیرکوه از استان خراسان جنوبی می‌رساند، با توجه به وقوع سیل در این شهرستان و مسدود شدن مسیر تردد داوطلبان در روز برگزاری آزمون گروه‌هاي آزمايشي علوم‌رياضي و علوم‌انساني (صبح پنجشنبه به‌تاریخ 1403/02/06)، مقرر شد برای مساعدت با این داوطلبان  مجدداً از آنها در روز […]به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال 1403 (نوبت اول) شهرستان زیرکوه از استان خراسان جنوبی می‌رساند، با توجه به وقوع سیل در این شهرستان و مسدود شدن مسیر تردد داوطلبان در روز برگزاری آزمون گروه‌هاي آزمايشي علوم‌رياضي و علوم‌انساني (صبح پنجشنبه به‌تاریخ 1403/02/06)، مقرر شد برای مساعدت با این داوطلبان  مجدداً از آنها در روز جمعه به‌تاریخ 1403/02/21در همان حوزه امتحانی قبلي (شهرستان زیرکوه) با شرایط و ضوابط آزمون اصلی، آزمون مجدد بعمل آيد. 

کارت شرکت در آزمون این داوطلبان از روز سه‌شنبه به‌تاریخ 1403/02/18از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت است و فرآیند آزمون از ساعت 8:00 صبح روز جمعه به‌تاریخ 1403/02/21شروع خواهد شد.

لازم به ذکر است که همه داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم‌رياضي و علوم‌انساني شهرستان زیرکوه (اعم از حاضر یا غایب) می‌توانند در آزمون مجدد شرکت نمایند. بدیهی است آن دسته از داوطلبانی که در آزمون تاریخ 1403/02/06 حاضر جلسه آزمون در گروه‌هاي آزمايشي علوم‌رياضي و علوم‌انساني بودند در صورت شرکت در آزمون مجدد، آزمون قبلي آنان (روز پنجشنبه به‌تاريخ 1403/02/06) باطل شده و نتیجه آزمون مجدد (به‌تاريخ 1403/02/21) برای آنها ملاک عمل قرار خواهد گرفت.منبع