پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش (ویژه مشاغل آموزگار ـ دبیر و هنرآموز) سال 1403 به تاریخ 1402/11/09 و اطلاعیه‌های منتشره به تاریخ‌های 1402/11/11 و 1402/11/14، به اطلاع متقاضیان عنوان شغلی دبیر ریاضی (با کدرشته شغلی 3038) و دبیر عربی (با کدرشته شغلی 3042) می‌رساند، که با توجه به درخواست […]


پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش (ویژه مشاغل آموزگار ـ دبیر و هنرآموز) سال 1403 به تاریخ 1402/11/09 و اطلاعیه‌های منتشره به تاریخ‌های 1402/11/11 و 1402/11/14، به اطلاع متقاضیان عنوان شغلی دبیر ریاضی (با کدرشته شغلی 3038) و دبیر عربی (با کدرشته شغلی 3042) می‌رساند، که با توجه به درخواست برخي از داوطلبان مبنی بر عدم کفایت منابع معرفی‌شده برای مطالعه محتوای مورد ارزیابی ارائه‌شده در رشته‌های مذکور، بدين‌وسیله اعلام مي‌شود داوطلبان عناوین شغلی مذکور لازم است علاوه بر مطالعه منابع معرفی‌شده در دفترچه راهنماي ثبت‌نام این آزمون، به سرفصل‌ها و منابع تخصصی (مصوب شورای ‌عالی برنامه‌ریزی) در سطح مقطع کارشناسي (ليسانس) رشته مورد آزمون در زمینه محتوای مورد ارزیابی نیز تسلط داشته باشند.منبع