پيرو انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) آزمون ورودي مقطع دكتري (Ph.D.) نيمه‌متمركز سال 1403 در تاريخ 1403/01/28و اطلاعيه‌هاي اصلاح آن‌‌ به تاريخ‌هاي 02 و 1403/02/05، ضمن اعلام اصلاحات جديد به شرح فايل پيوست مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته، به اطلاع داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در این آزمون مي‌رساند به منظور […]پيرو انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) آزمون ورودي مقطع دكتري (Ph.D.) نيمه‌متمركز سال 1403 در تاريخ 1403/01/28و اطلاعيه‌هاي اصلاح آن‌‌ به تاريخ‌هاي 02 و 1403/02/05، ضمن اعلام اصلاحات جديد به شرح فايل پيوست مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته، به اطلاع داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در این آزمون مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (1403/02/08) براي انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند، ترتيبي اتخاذ شده‌ است که بتوانند تا پايان روز دوشنبه به‌تاريخ 1403/02/10نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. 

لذا داوطلبان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و مندرجات اطلاعيه‌هاي فوق و اين اطلاعيه، به درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت كدرشته‌محل‌هاي انتخابي در آزمون مذكور اقدام کنند. 

در ضمن آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به انتخاب كدرشته‌محل‌هاي تحصيلي اقدام کرده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده يا ويرايش كدرشته‌محل‌هاي انتخابي خود اقدام کنند. 


برای مشاهده فایل اصلاحات سري سوم مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دكتری (Ph.D.)  نيمه متمركز سال 1403 اینجا را کلیک کنیدمنبع