پیرو اطلاعیه‌هاي تاریخ 1402/12/27 و1403/01/14 به ‌اطلاع‌ متقاضيان ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ انتخاب سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌رساند، تاريخ برگزاري آزمون براي همه داوطلبان ثبت‌نام کننده از ‌تاریخ 1402/12/22 لغایت 1403/01/15، در روز پنجشنبه 1403/02/27 خواهد بود. لازم به توضيح است اين آزمون مربوط به نوبت برگزاري سال […]پیرو اطلاعیه‌هاي تاریخ 1402/12/27 و1403/01/14 به ‌اطلاع‌ متقاضيان ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ انتخاب سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌رساند، تاريخ برگزاري آزمون براي همه داوطلبان ثبت‌نام کننده از ‌تاریخ 1402/12/22 لغایت 1403/01/15، در روز پنجشنبه 1403/02/27 خواهد بود. لازم به توضيح است اين آزمون مربوط به نوبت برگزاري سال 1402 مي‌باشد که امکان برگزاري آن در سال گذشته ميسر نشده بود.


با توجه به درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نظر به برنامه‌ريزي آزمون سال 1403 مقرر شد ثبت‌نام براي اين آزمون نيز از تاريخ 1403/01/20 آغاز شود. جزئيات و ساير اطلاعات لازم طي اطلاعيه‌اي هم‌زمان با شروع ثبت‌نام به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.منبع