مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوۀ قضائيه، در اجراي بند «ب» ماده 4 آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 1397/11/29و طبق تبصره يک ماده 4 قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار مصوب 1400/12/24مجلس شوراي اسلامي در سال 1402 نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام می نماید. 

خبرنگار-مهدی کیان:مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوۀ قضائيه، در اجراي بند «ب» ماده 4 آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 1397/11/29و طبق تبصره يک ماده 4 قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار مصوب 1400/12/24مجلس شوراي اسلامي در سال 1402 نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام می نماید. 

گفتنی است؛بر اين اساس متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري جهت شركت در آزمون سراسري كارشناسان رسمي دادگستري سال 1402 می توانند از روز چهارشنبه به تاریخ 1402/06/29لغایت روز چهارشنبه به تاریخ 1402/07/05 بامراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني www.sanjesh.org نسبت به دریافت و مطالعه دقیق دفترچه راهنما از آن درگاه و ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند.

آزمون برای همه متقاضیان در روز جمعه به تاریخ 1402/08/12برگزار خواهد شد.

  • منبع خبر : مرکز وکلای قوه قضائیه