اعلام اسامی رشته‌های دارای شرایط خاص پذیرش دوره‌ كاردانی علمی ‌كاربردی مهرماه سال 1402 منبعاعلام اسامی رشته‌های دارای شرایط خاص پذیرش دوره‌ كاردانی علمی ‌كاربردی مهرماه سال 1402منبع