به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «امید ملک» اظهار داشت؛ براساس تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه سی ام خرداد سال جاری، میزان جرایم تخلف از قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه […]به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
«امید ملک»
اظهار
داشت؛ براساس تصویب نامه هیئت وزیران
در جلسه
سی ام خرداد سال جاری، میزان جرایم تخلف از قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و
مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد
وزارت دادگستری
، برای سه سال آتی بر اساس نرخ تورم محاسبه شده است
که نسبت به سال 1400 افزایش داشته است.


وی با اشاره به
افزایش میزان جرایم نقدی اعلام کرد:حمایت از حقوق مادی و معنوی دفاتر کاریابی و
فراهم کردن زمینه رقابت سالم بین آنها به منظور دسترسی برابر و آسان کارجویان به
خدمات مشاوره شغلی و کاریابی، از جمله ماموریت های این وزارتخانه است و افزایش 3/3 برابری جرایم نیز در راستای تحقق همین
هدف بوده است.

ملک گفت: در حال حاضر
یک هزار و 300 دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی و 200 دفترکاریابی
خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت دریافت کرده اند و در بستر سامانه
جستجوی شغل
به نشانی:shoghl.mcls.gov.ir  مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل دفتر
توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اشخاصی
که بدون داشتن مجوز کاریابی مبادرت به فعالیت نمایند به پرداخت جریمه نقدی بر اساس
جدول ذیل محکوم می شوند:


میزان جریمه بار اول
تخلف

330(میلیون ریال)

میزان جریمه بار دوم
تخلف

1320(میلیون ریال)

میزان جریمه بارسوم
تخلف

2300(میلیون ریال)منبع