تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: انتشار اوراق سلف موازی خودرو به مرور زمان می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید موجب افزایش سودآوری خودروسازان شود. منبع
تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: انتشار اوراق سلف موازی خودرو به مرور زمان می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید موجب افزایش سودآوری خودروسازان شود.منبع