پناه مردم نیوز/سیستان و بلوچستان سرپرست مدیریت امور اراضی استان سیستان و بلوچستان گفت: با هدف حفظ و حراست از زمین های ملی و منابع طبیعی و در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی دستگاه ها پس از بررسی کلیه موارد در کارگروه های شهرستان وکمیسیون استان ، از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۴٩ پلاک به مساحت ٧٣ هزار و ۴٨٠ هکتار رفع تداخل شد.

به گزارش پناه مردم نیوز- الهام شهرکی افزود: این رفع تداخلات در شهرستان های زابل،  هیرمند،  نیمروز، زهک،  هامون،  خاش،  ایرانشهر و بمپور بوده که پس از رفع تداخل مقدمات صدور سند مالکیت برای بهره برداران و کشاورزان از سوی اداره ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی فراهم گردید.

وی تصریح کرد: س از رفع تداخل و صدور سند برای اراضی کشاورزی، زمین کشاورزی دارای ارزش و اعتبار شده و کشاورز می‌تواند به عنوان وثیقه از آن استفاده کند و کشاورزان صاحب زمین از این طریق دارای سرمایه واقعی‌تری شده و امکان این را می‌یابند که فعالیت کشاورزی خود را توسعه دهند.