به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در نشست تخصصی در خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه محصول برنج دومین غذای اصلی مردم ایران است، گفت: طبق گزارش مرکز آمار ایران و انستیتو تغذیه به طور متوسط هر ایرانی ۳۵ کیلوگرم برنج در […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در نشست تخصصی در خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه محصول برنج دومین غذای اصلی مردم ایران است، گفت: طبق گزارش مرکز آمار ایران و انستیتو تغذیه به طور متوسط هر ایرانی ۳۵ کیلوگرم برنج در سال مصرف می‌کند و با توجه به میزان جمعیت ایران به ۳ میلیون تن برنج سفید برای مصرف سالانه و ۲۰۰ هزار تن هم برای ذخیره راهبردی نیاز است.

او گفت: در سال‌های مختلف سطوح زیر کشت در ایران متغیر بوده و به طور متوسط در ۱۹ استان کشور برنج کشت می‌شود که بیش از ۷۰ درصد کشت برنج در ۳ استان شمالی کشور است که استان گیلان در ۲۳۰ هزار هکتار رتبه اول، استان مازندران با ۲۱۰ هزار هکتار رتبه دوم و استان گلستان با حدود ۷۰ هزار هکتار کشت برنج در رتبه سوم قرار دارد.

سهرابی گفت: ما در زراعت برنج، هدف گذاری مان تأمین نیاز کشور از محل تولید داخل است و در سالی که گذشت سطح زیر کشت برنج ۷۷۰ هزار هکتار بود که در استان‌های مختلف کشور کشت شد و برآوردها نشان می‌دهد که از این سطح کشت، ۴.۲ دهم میلیون تن شلتوک و ۲ میلیون ۵۲۰ تن هم برنج سفید تولید شده است که حدود ۷۰۰ هزار تن نیاز وارداتی داریم که از محل واردات باید انجام شود.

او افزود: برنامه‌هایی داریم تا بتوانیم نیاز را از محل تولید داخل تأمین نمائیم، یکی از آن‌ها جایگزینی ارقام پر محصول به جای ارقام کیفی و محلی در محصول برنج است که در استان‌های مختلف این محصول کشت می‌شود

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نیاز کشور به برنج در سال جاری بیشتر از ۷۰۰ هزار تن نیست، گفت: به طور متوسط بخش اعظمی از تولید برنج از ارقام کیفی و محلی است و بخش کمی از آن هم از ارقام پر محصول کشت می‌شود و اگر بتوانیم با همکاری کشاورزان و مصرف کنندگان ارقام پرمحصول را جایگزین ارقام دیگر کنیم تولید برنج افزایش پیدا می‌کند و می‌توانیم کسری آن را جبران کنیم.

او اضافه کرد: جایگزینی ارقام پرمحصول به جای ارقام محلی، تغذیه بهینه و مصرف متعادل کودهای فسفاته، ازته و پتاسه در زمان کاشت و داشت محصول، مدیریت آفات، بیماری آفات و علف‌های هرز، مدیریت مناسب آبیاری و مدیریت محصول در مزرعه از راه‌های مهم برای افزایش تولید برنج است.

سهرابی بیان کرد: ورود تکنولوژی بذر هیبرید به کشور از چین در دستور کار قراردارد و این نوع بذر می‌تواند با عملکردهای بیش از ۱۰ تن در هکتار هم شلتوک در مزرعه تولید و انقلابی در تولید محصول برنج ایجاد کند.

او افزود: اصلاح ساختار شالکوبی‌ها برای کاهش ضایعات محصول برنج، سعه کشت‌های مکانیزه شامل کشت نشایی برنج در زمان کاشت، عملیات داشت برنج، توسعه برداشت برنج از دیگر برنامه‌های است که می‌تواند کیفیت و کمیت برنج را در کشور ارتقا دهد.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: در صورتی که میزان واردات در کشور مدیریت شود قطعاً تولید کنندگان داخل می‌توانند بخش اعظمی از نیاز کشور را تأمین کنند.

سهرابی گفت: پرورش راتون یکی از روش‌هایی است که می‌تواند تولید برنج را افزایش دهد. در سال گذشته بیش از ۷۰ هکتار برنج راتون در استان‌های گیلان و مازندران کشت شد و این موضوع در حال توسعه است.منبع