مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از آخرین مهلت ثبت نام و انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصيلي در مرحله تکميل ظرفيت پذیرش بهمن ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان امشب 10 دی ماه خبرداد. منبع
مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از آخرین مهلت ثبت نام و انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصيلي در مرحله تکميل ظرفيت پذیرش بهمن ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان امشب 10 دی ماه خبرداد.منبع