مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از آخرین مهلت ثبت نام و انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش بهمن ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان امشب ۱۰ دی ماه خبرداد. منبع
مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از آخرین مهلت ثبت نام و انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش بهمن ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان امشب ۱۰ دی ماه خبرداد.منبع