امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی به اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، شهادت فرزندان وی توسط رژیم صهیونیستی را تبریک و تسلیت گفت. منبع


امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی به اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، شهادت فرزندان وی توسط رژیم صهیونیستی را تبریک و تسلیت گفت.منبع