دکتر محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور حکمی ضمن تقدیر از تلاشهای دکتر یاسر جبرائیلی در طول دوران مسئولیت مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام، دکتر سیدمحسن دهنوی را به ریاست این مرکز منصوب کرد.   دکتر دهنوی فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی […]انتصاب رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام

دکتر محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور حکمی ضمن تقدیر از تلاشهای دکتر یاسر جبرائیلی در طول دوران مسئولیت مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام، دکتر سیدمحسن دهنوی را به ریاست این مرکز منصوب کرد.


 

دکتر دهنوی فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است که در مجلس یازدهم عضو هیئت رئیسه و نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق بوده است.
منبع