مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان اینکه بهره گیری از انرژیهای نو و پاک امروزه، یکی از مهمترین راههای حفظ محیط زیست و به دنبال آن کاهش هزینه ها ی سبد انرژی در بخش دولتی و غیر دولتی محسوب می گردد گفت: در همین راستا در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یک نمونه ی آزمایشی و کم هزینه آبگرمکن خورشیدی طراحی و با استفاده از وسایل دردسترس ساخته شد.

دکتر مصطفی صالحی زاده در گفت وگو با پناه مردم نیوز افزود: در این آبگرمکن به جای لوله های مسی یا شیشه ای معمول، از شیلنگ سیاه نخدار که در زاهدان تولید می گردد استفاده شده است.

به گفته این مبتکر، درجه حرارت آب خروجی از آبگرمکن ساعت ۱۰صبح درآفتاب کامل ۵۸ درجه و هنگام نیمه ابری ۴۱ درجه سانتی گراد و آب ورودی در لوله ها ۱۷ درجه سانتیگراد می باشد.

ابراز امیدواری کرد با همکاری تیم فنی مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پس از بررسی کامل نتایج، نسبت به طراحی یک سازه بزرگ چند منظوره اقدام شود، تا با توجه به استعداد استان در زمینه انرژی های نو در مراکز مورد بهره برداری قرار گیرد.