باید گفت که آنچه که سبب اوج نارضایتی مردم از عدالت نظام است این است که متاسفانه بخش اعظم کارکنان نهادهای حاکمیتی در انجام وظیفه عامدانه کوتاهی می کنند

باید گفت که آنچه که سبب اوج نارضایتی مردم از عدالت نظام است این است که متاسفانه بخش اعظم کارکنان نهادهای حاکمیتی در انجام وظیفه عامدانه کوتاهی می کنند وکاملا سلیقه ای ودلخواه به توصیف وبرداشت دل به خواه از وظیفه محوله بردوش خود می پردازند وهمین امر موجب تضییع حقوق عامه ومردم می شود وموجبات دلسردی مردم از عدالت نظام نیز می شود

بنده دیروز ودر مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰به کانون وکلای یزد رفتم ودر آنجا کار اداری داشتم که در کمال تعجب دیدم که آقای محمد نیکوکاران که کارمند دادسرای انتظامی کانون وکلای یزد بود با احترام به بنده وحقوق بنده ودلسوزانه به انجام وظیفه وتوجه به درخواست بنده پرداخت که این اقدام او کاملا اخلاقی بوده وجای قدردانی دارد که  درصورت عدم انجام وظیفه اوقطعا می توانست زیانهای جبران ناپذیری برای بنده بوجود بیاورد.

لذا اینگونه کارمندان باید نمونه اخلاقی سایر کارکنان دولتی قراربگیرند تا با الهام بخشی از اینگونه اقدامات کارمندان وظیفه شناس مقدمات رضایت مردم از نظام فراهم گردد.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم