به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رفیعه نادری، از استان خراسان جنوبی نخستین نوجوانی بود که در سال جدید اولین کتاب را از کتابخانه سیار کانون امانت گرفت. وی که عضو کتابخانه سیار روستایی منطقه خوسف خراسان جنوبی است در روز پنجم فروردین با فعالیت‌های مربی سیار این مرکز، کتاب «محاکمه گرگ بدجنس مهربان» نوشته علی خاکبازان […]به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رفیعه نادری، از استان خراسان جنوبی نخستین نوجوانی بود که در سال جدید اولین کتاب را از کتابخانه سیار کانون امانت گرفت.

وی که عضو کتابخانه سیار روستایی منطقه خوسف خراسان جنوبی است در روز پنجم فروردین با فعالیت‌های مربی سیار این مرکز، کتاب «محاکمه گرگ بدجنس مهربان» نوشته علی خاکبازان را به امانت برده و مطالعه کرده است

همچنین در همین روز نیز سیدمحمد امامی عضو مرکز شماره دو کانون شهر اراک از استان مرکزی نخستین کتاب را از کتابخانه‌های ثابت کانون به امانت گرفته است.

پیش از این شماری از مراکز و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرده بودند که کتابخانه‌های سیار و مراکز کانون شهر خود را در ایام تعطیلات نوروز فعال نگاه خواهند داشت و به ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان در کنار سایر فعالیت‌ها در این روزها خواهند پرداخت.

۵۷۲۴۵منبع