اردبیل – ایرنا – دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: ایران از نظر توسعه شبکه کتابخانه‌ای در منطقه و جهان اسلام، اول است و تحولات و دستاوردهای خوب در این حوزه، بعد از انقلاب اسلامی محقق شده است. منبع
اردبیل – ایرنا – دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: ایران از نظر توسعه شبکه کتابخانه‌ای در منطقه و جهان اسلام، اول است و تحولات و دستاوردهای خوب در این حوزه، بعد از انقلاب اسلامی محقق شده است.منبع