اینفوگرافی ثبات سیاسی توسط پایگاه خبری پناه مردم نیوز منتشر شد

پایگاه خبری پناه مردم نیوز در خصوص نقش وتعریف ثبات سیاسی  اینفوگرافی جالب وپراثری را طراحی وتولید نموده است  که در آن مفهوم لغوی ثبات سیاسی ونیزتعاریف متعدد ثبات سیاسی در غالب طرح اینفو لحاظ گردیده است که در ذیل این طرح جالب قابل مشاهده است:

 

  • منبع خبر : پناه مردم نیوز