به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عبدالرسول پورعباس پس از این بازدید، گفت: بیش از 151 هزار داوطلب در 7 گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، دامپزشکی و زبان در 113 کد رشته امتحانی در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۴۰۳ […]به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عبدالرسول پورعباس پس از این بازدید، گفت: بیش از 151 هزار داوطلب در 7 گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، دامپزشکی و زبان در 113 کد رشته امتحانی در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۴۰۳ با هم به رقابت پرداختند که از این تعداد ۴۵ درصد زن و ۵۵ درصد مرد هستند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: گروه آزمایشی علوم انسانی با ۲۹ کدرشته و ۱۰۱ هزار و ۷۸۸ نفر داوطلب بزرگترین گروه حاضر در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳ است و در تهران بیش از 36 هزار داوطلب در آزمون فوق شرکت کردند.

وی با بیان اینکه آزمون دکتری در دو مرحله کتبی و مصاحبه برگزار می‌شود، گفت: نتایج اولیه آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳ به صورت کارنامه در نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ منتشر می‌شود و پس از آن فرآیند انتخاب رشته و معرفی داوطلبان مجاز برای مصاحبه به دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد .

گفتنی است، آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳ در ۱۵۴ شهر، ۱۸۶ حوزه اصلی و ۵۶۸ حوزه فرعی برگزار شد.

انتهای پیام/منبع