تهران- ایرنا- محمد حاج حسینی از بازیگران سینما و تلویزیون، در ۸۰ سالگی درگذشت. منبع
تهران- ایرنا- محمد حاج حسینی از بازیگران سینما و تلویزیون، در ۸۰ سالگی درگذشت.منبع