حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آسیب‌پذیری امروز غرب را بیش‌تر از همیشه دانستند و فرمودند: پشت صحنه تبلیغات دشمن را بشناسید و به مبانی فکری جبهه مقابل حمله کنید. منبع


حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آسیب‌پذیری امروز غرب را بیش‌تر از همیشه دانستند و فرمودند: پشت صحنه تبلیغات دشمن را بشناسید و به مبانی فکری جبهه مقابل حمله کنید.منبع