حقوق بازنشستگا واز کارافتادگان همسان سازی می شود

به گزارش نشریه پناه مردم مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بخشنامه شماره۱۰۰۰/۹۹/۴۲۴۰ مورخ ۹۹/۰۵/۱۵در خصوص متناسب سازی حقوق مستمری بگیران راابلاغ نمود.در این مصوبه گروههای هدف بازنشستکان واز کارافتادگان وخانواده آنان که تاپایان سال ۹۸مستمری آنان برقرارگردیده مشمول طرح می باشند.اسناد وسوابق ضمیمه خبر می باشد

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : -نشریه پناه مردم