سیستان و بلوچستان مدیرکل تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: کارفرمایان سطح استان 300 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند.

حمید ابراهیمی در گفت وگو با پناه مردم نیوز افزود: از این میزان بدهی، حدود ۷۰ میلیارد تومان مربوط به شهرداری ها است.

وی تاکید کرد: با توجه به صنعتی نبودن سیستان و بلوچستان، اکثر درآمد بیمه ای استان از صنوف و ادارات تأمین می شود .

مدیرکل تامین اجتماعی استان ادامه داد: اداره کل تأمین اجتماعی استان ماهیانه حدود ۹۰ میلیارد تومان در قالب تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت به بیمه شدگان و بازنشستگان خود پرداخت می کند.

ابراهیمی تصریح کرد: عدم وصول این بدهی اخلال در خدمت رسانی به جامعه هدف را در پی خواهد داشت .