رزمایش شهید رضایی نژاد در ناحیه امیرالمومنین با همت حوزه ۱۷۲ فاطمه زهرای این ناحیه برگزار گردید

بسیجی بنده خاص الهی است

بسیجی در حقیقت یک سپاهی است

بسیجی گلشن دین را گلاب است

بسیجی آرمان شیخ و شاب است

به همت ناحیه بسیج امیرالمومنین (ع ) و  حوزه ۱۷۲ فاطمه الزهرا (س )رزمایش شهید داریوش رضایی نژاد برگزار شد

سرهنگ خسروی فرمانده ناحیه امیرالمومنین علی (ع) سخنانی را پیرامون اهمیت و اهداف برگزاری این رزمایش مطرح کرد. در رزمایش شهید داریوش رضایی نژاد شرکت کنندگان بیش از ۶۵ نفر از اعضای گردان کوثر حوزه ۱۷۲ ناحیه امیرالمؤمنین بودند ، شرکت کنندگان در این رزمایش با دوره های آموزشی دفاع شخصی، بازر سی بدنی، نحوه ی دستگیری متهم  واستفاده از شوکر، افشانه وکار بادستبند آشنا شدند.

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم