برگزاری رویداد توانمندسازی شبکه متخصصین مدیریت فناوری و نوآوری در صندوق نوآوری تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، رویداد توانمندسازی شبکه متخصصین مدیریت فناوری و نوآوری در حوزه اجرای قانون جهش دانش‌بنیان طی روزهای اول تا سوم اسفند ماه جاری توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری معاونت […]


برگزاری رویداد توانمندسازی شبکه متخصصین مدیریت فناوری و نوآوری در صندوق نوآوری

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، رویداد توانمندسازی شبکه متخصصین مدیریت فناوری و نوآوری در حوزه اجرای قانون جهش دانش‌بنیان طی روزهای اول تا سوم اسفند ماه جاری توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در محل صندوق برگزار شد.

در این رویداد سه‌روزه رویکردها و جهت‌گیری‌های اصلی قانون جهش تولید دانش‌بنیان بررسی شد و همچنین ابزارهای سیاستی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در قانون جهش تحلیل شدند. 

نحوه برخورداری از حمایت اعتباری مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه و نحوه برخورداری از حمایت‌های اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری نیز از موضوعات دیگری بودند که در این رویداد مورد بررسی قرار گرفت.

در این رویداد بیش از ۶۰ نفر از شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های بزرگ غیر دانش‌بنیان، کارگزاران تبادل فناوری، پارک‌های علم و فناوری و دانشجویان مدیریت تکنولوژی بصورت حضوری و مجازی مشارکت داشتند.

دکتر ابوالفضل باقری، مهندس ابوالفضل نصری و مهندس علی شجاع مرادی از سخنرانان این رویداد بودند.

 

 

 منبع