ملانوری مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور از برگزاری غیرحضوری مجامع عمومی و انتخابات الکترونیکی احزاب و گروههای سیاسی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ حمید ملانوری مدیر کل دفتر امور سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب با اعلام خبر ابلاغ دستورالعمل و الزامات مربوط به برگزاری غیرحضوری مجامع عمومی و انتخابات الکترونیکی احزاب و گروههای سیاسی و انجمنهای اقلیت‌های دینی، گفت: پیرو محدودیت های ابلاغی از سوی ستاد ملی مدیریت مقابله با بیماری کرونا در خصوص برگزاری اجتماعات انسانی، تصمیم بر این شده که برگزاری جلسات، مجامع عمومی و انتخابات آنها به صورت غیر حضوری و با استفاده از ظرفیت های الکترونیکی صورت گیرد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: این تصمیم بعد از بررسی های کارشناسی و جلسات متعدد با مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور اتخاذ شده است.

وی اضافه کرد: چارچوب دستورالعمل و شیوه نامه برگزاری غیرحضوری مجامع عمومی و انتخابات الکترونیکی احزاب و گروه‌های سیاسی و انجمن‌های اقلیتهای دینی که مشتمل بر الزامات فرایندی و محتوایی برگزاری این نوع مجامع می باشد تدوین گردیده و آماده اجرا است.
وی در پایان گفت: تا عادی شدن شرایط و رفع محدودیت های برگزاری اجتماعات انسانی، این دستورالعمل مبنای برگزاری مجامع عمومی احزاب و گروه‌های سیاسی و انجمن‌های اقلیت‌های دینی خواهد بود.

متن کامل دستورالعمل و الزامات مربوط به “نحوه برگزاری غیرحضوری مجامع عمومی و انتخابات الکترونیکی احزاب و گروه‌های سیاسی و انجمنهای اقلیت‌های دینی” در پیوند ذیل قابل دسترسی است.

  • منبع خبر : سایت وزارت کشور