شیراز-ایرنا- برگزیدگان نخستین دوره جایزه ادبی ساهر در آیینی با حضور معاون حقوقی،امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شیراز تجلیل شدند. منبع
شیراز-ایرنا- برگزیدگان نخستین دوره جایزه ادبی ساهر در آیینی با حضور معاون حقوقی،امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شیراز تجلیل شدند.منبع