جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در یادداشتی گفت: در چند روایت تصریح شده است که بلا، متناسب با ظرفیت ایمانی افراد نازل می‌شود. از آن‌جا که انبیا در قله ایمان قرار گرفته‌اند، نزول بلا بر آنان بیشتر و شدت بلا و مصیبت بر آنان افزون‌تر است. در روایت صحیح وارد شده است: «أشَدُّ […]


جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در یادداشتی گفت: در چند روایت تصریح شده است که بلا، متناسب با ظرفیت ایمانی افراد نازل می‌شود. از آن‌جا که انبیا در قله ایمان قرار گرفته‌اند، نزول بلا بر آنان بیشتر و شدت بلا و مصیبت بر آنان افزون‌تر است. در روایت صحیح وارد شده است: «أشَدُّ الناسِ بلاءً الانبیاءُ ثُمّ الذینَ یَلُونَهُم ثُمّ الأَمثَلَ فالأَمثلُ – انبیاء شدیدترین بلاها را دریافت می‌کنند، سپس سایر مردم بر اساس مرتبه ایمانی که دارند.منبع