تعداد ورزشکاران ایران که توسط کمیته بین‌المللی المپیک بورسیه می شوند به ۱۵ نفر رسید.

به گزارش پناه مردم نیوز، کمیته ملی المپیک موفق شد تعداد بورسیه‌های سهمیه بورسیه های ورزشکاران ایران در کمیته بین‌المللی المپیک را به ۱۵ نفر برساند. پیش از این تعداد بورسیه‌ها ۱۰ نفر بود که قرار شد در سفری که رئیس کمیته ملی المپیک به دبی دارد تا در اجلاس شورای المپیک آسیا شرکت کند با نمایندگان کمیته بین‌المللی المپیک صحبتی داشته باشد تا بتواند تعداد بورسیه‌ها را افزایش دهد از این رو تعداد بورسیه‌ها به ۱۵ نفر رسیده است.

بیشترین تعداد بورسیه ها هم متعلق به رشته‌های کشتی، وزنه‌برداری و تیراندازی با دو ورزشکار است. همچنین دو و میدانی هم به جمع رشته‌هایی که ورزشکارانشان بورسیه می شوند اضافه شده است.