به گزارش پناه مردم نیوز، انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در خصوص جنایات رژیم اسرائیل علیه غیر نظامیان دردمند غزه وفلسطین بیانیه صادر کرد.

شرح بیانیه:

نظر به اینکه  در روزهای اخیر رژیم اسرائیل پس از عملیات حماس در اراضی اشغال شده در اسرائیل اقدام به عملیات نظامی ددمنشانه وضد انسانی علیه مردم فلسطین وغزه شده است ودراثر اقدامات نظامی بسیار مخرب نظامیان این رزیم غیر نظامیان زیادی از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیده اند که مشاهده  اینگونه اقدامات روح  ووجدان هر انسان  بیداری را به درد می آورد.

اینجانب به نمایندگی از انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران به عنوان یک حزب سیاسی ایرانی اینگونه جنایات ونسل کشی دولتی و اقدامات ضد انسانی نظامیان اسرائیل  را با شدید ترین لحن ممکن محکوم می کنم.ضمنا اینگونه اقدامات ضدانسانی نقض کنوانسیون 4گانه ژنو ونقض مواد 1و2و6و23و24و26 کنوانسیون حقوق کودک ونقض مواد 1و2و5و11و12 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد ولذا مسئولین سیاسی وعاملان وآمران ونظامیان اسرائیلی در برابر اینگونه جنایات دارای مسئولیت کیفری خواهند بود.از طرفی ما می خواهیم که

1))طرفهای درگیر جنگ حقوق کودکان وغیر نظامیان را رعایت نمایند.

 2)صلح بانان سازمان ملل برای جلوگیری از این کشتار ونقض فاحش حقوق بشر وارد عمل شوند.

3)تمامی کشورها ودبیر کل محترم سازمان ملل  نسبت به این کشتار ونسل کشی سکوت نکرده وبی توجه نباشند وفعالیتهای سیاسی لازم در جهت صلح وبرقراری آتش بس  وجلوگیری از گسترش جنگ در منطقه خاورمیانه انجام دهند.

در نهایت از موضع دبیر کل محترم سازمان ملل آقای گوتروش وکشورهایی که در این خصوص سکوت نکرده ومراتب اعتراض خودرا به شیوه های مختلف انجام دادند تشکر می نمایم.

به امید صلح وآزادی در فلسطین وتمامی جهان

مهندس مهدی کیان

دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران