انجمنروزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در خصوص حادثه تروریستی راسک بیانیه صادر نمود

خبرنگار-مرجان یارمحمدی :اخیرا انجمن روزنامه نگاران مسلمان در خصوص حادثه راسک بیانیه صادر کرد .متن بیانیه به شرح زیر است:

اخیرا ودر پی حملات تروریستی وددمنشانه گروهک موسوم به جندالله به پاسگاه مرزی راسک تعدادی از پرسنل خدمتگزار فراجا به فیض شهادت نائل آمدند که این اتفاق مصیبت جانگدازی را به خانواده محترم این شهیدان ونیز ملت شریف ایران وارد آورد که امیدواریم خداوند صبری عظیم برای تحمل این مصیبت بزرگ برای خانواده های این عزیزان مسئلت بدارد.

اما آنچه که باید گفت این است که هرعملیاتی  مسلحانه به ارگانهای نظامی وانتظامی  در غالب فعالیت سیاسی ضد جمهوری اسلامی تعریف نمی شود ،واز منظر قوانین داخلی وبین المللی در زمره فعالیت تروریستی وضد بشر تلقی می شود وتوسط هر دولت وملتی محکوم است.

لذا انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران ضمن محکوم کردن این عملیات تروریستی از مسئولین انتظامی وقضایی وامنیتی می خواهیم که در کمترین زمان ضمن برخورد قاطع با مسببین این جنایت اقدامات پیشگیرانه لازم را در دستور کار خود قرار دهند.همچنین به کلیه گروههای سیاسی مسلح پیام می دهیم که راه تحقق آرمانهای یک حزب سیاسی مبارزه با قلم وفعالیتهای مسالمت آمیز سیاسی است ونه خشونت  وقتل وجنایت .

مهندس مهدی کیان

دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران