حزب اسلامی پناه مردم از دکتر قاضی زاده هاشمی حمایت می کند

آنچه که امروز واقعیت مسلم در جامعه وکشور ماست وجود مشکلات اقتصادی فراوان حاصل از بی تدبیریهای مسئولین دولتی نسبت به انجام دقبق مسئولیتها ومناصبی است که بطور امانی به آنان سپرده شده بود تا بواسطه مناصب در دسرس خود خدمت خود به مردم ونظام اسلامی را به جا آورند, که متاسفانه وقوع عدم تعهد وترک وظایف محوله قانونی وعدم تدبیر در دولتی که خود را دائیه دار تدبیر وروشن کننده نور  امید  به فردایی بهتر برای کشورمان  می دانست سبب دلسردی وعدم اطمینان بخش وسیعی از طبقات اجتماعی مردم میهن عزیزمان به جمهوری اسلامی شد که نتایج فاجعه بار این بی اعتمادی مردم به دولت ومسئولین نظام کاهش چشمگیر مشارکت در انتخابات آینده در کشور خواهد بود که همین واقعیت موجود در کشور باعث شده تا آن دسته ازگروههای سیاسی معاندونیزکسانیکه چند دهه دیکتاتوری را درقبل انقلاب شکوهمند اسلامی بر این کشور تحمیل کرده وخون جوانان عزیزمان را برزمین ریخته اندکاسه داغ تراز آش شده وبا کوبیدن بر تبل عدم شرکت در انتخابات در کشور ادای دلسوزان را برای مردم شریف ایران در می آورند.

لذا این حزب تاکیددارد که مردم عزیزمان که تجربه عهدشکنی دشمنان نظام وانقلاب را دارند هوشیاری وعدم اعتماد به تبلیغات  میهن فروشان وعدم قهر با صندوق انتخابات به عنوان یکی از مهمترین رکن دمکراسی ومطالبه گری مردم از حاکمیت را سرلوحه امور خود قراردهند.

همچنین این حزب اسلامی ودمکراسی خواه علیرغم اینکه به دلیل رد صلاحیت برخی از اعضا شرکت کننده در انتخابات شوراهای اسلامی ونیز رد صلاحیت کاندید دلخواه ریاست جمهوری  اعتراض به عملکرد شورای نگهبان وهیاتهای اجرایی شهرستانها واستانها دارد ولی برحسب درک منافع ملی دایر بر همگرایی ملت ایران وهمسوبودن مردم با نظام برای ایجاد تغییرات وتحولات گام به گام به هیچ وجه با صندوق انتخابات قهر نکرده وبعداز بررسی مواضع سیاسی ونظرهای  کاندیداهای تایید صلاحیت شده ریاست جمهوری  در مناظره های انتخاباتی در وهله اول از دکتر علیرضا زاکانی حمایت نمودکه پس کناره گیری ایشان از کاندیداتوری با در نظر گرفتن مولفه های یک سیاستمدار کهنه کار ودارای تحصیلات آکادمیک وآگاه به شرایط موجود ووعده های انتخاباتی قابل اجرا وعلمی وفنی  پس از بحث وبررسی اوضاع واحوالات کاندیداهای محترم ریاست جمهوری از دکتر قاضی زاده هاشمی حمایت می کند.

فلذا از مردم شریف ایران می خواهیم ضمن حضور پر برکت خود پای صندوقهای رای آینده ایران را به کسانی بسپارید که اهل علم ومتخصص وسیاست ورز باشند وچون از دیدگاه این حزب ضمن احترام به همه کاندیداها وهمه سلایق مردم فهیم ایران ,مولفه های رییس جمهور خوب در اوصاف دکتر زاکانی وسپس دکتر قاضی زاده هاشمی یافت می شود.پیشنهاد می شود که به دکتر قاضی زاده هاشمی آینده کشور را اعتماد کنیم.

مهندس مهدی کیان

دبیر کل حزب اسلامی پناه مردم

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم